Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Jezus, jak cudowny to Pan

JEZUS, JAK CUDOWNY TO PAN
D7 e A D h

Jezus, jak cudowny to Pan,
e A D D7
W Nim przebaczenia i miłości jest zdrój,
e A D h
Jego blask światłem darzy nas,
e7 A G D
Jezus, jak cudowny to Pan. (Dave Bolton)