Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Jesteś tu

JESTEŚ TU

E/Gis             D/Fis  A/E D/E
Przed tronem Twym stoimy,
E/Gis         D/Fis           A/E   E
Wpatrzeni w Twej miłości blask.
E/Gis        D/Fis     A/E   E
Do Ciebie, Panie, podobni
E/Gis      D/Fis            G D/Fis E4 E
Stajemy się, widząc Twą twarz.
             A                    D           A                     E
Chwała Twa wypełnia nas, obecności Twojej blask.
           A                       D                A     D E
Gdy wielbimy Ciebie, wiem, jesteś tu! /2x
     E                                            fis                             D          A E
Chwała, cześć, mądrość, moc, błogosławieństwo na wieki, na wieki!

(Reuben Morgan)

---------------------

NUTY OPUBLIKOWANE W ŚPIEWNIKU

Czy wybrałeś już drogę? - Pieśni Chwały 2

PCH2 mockup

To już drugi z serii zeszytów wydanych w ramach popularnego śpiewnika internetowego "giszowiec.org". W śpiewniku Pieśni Chwały 2 znajdziemy nuty, teksty i chwyty gitarowe do 58 pieśni chwały i uwielbienia oraz pieśni do Ducha Świętego. Przy utworach obcojęzycznych zamieszczono również oryginalne teksty w języku angielskim i w innych językach. Śpiewnik pieśni i piosenek religijnych z nutami Pieśni Chwały 2 może stać się dużą pomocą dla animatora muzycznego, scholi, zespołu muzycznego i uczestników spotkań modlitewnych i adoracji.

WIĘCEJ »