Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Jezus Chrystus jest moim zbawieniem

JEZUS CHRYSTUS JEST MOIM ZBAWIENIEM  nuty

                   e           h                  e
Ref. Jezus Chrystus jest moim zbawieniem,
          C          D        G
Idąc z Nim nie lękam się,
                   a       H7      e
Bo w moim sercu gości pewność,
            C           D         e
Że mój Pan dziś ze mną jest.

   G               D                      C e
1.Wysławiam Cię, Panie, mój Boże,
  C             D              G D
Bo byłem daleko od Ciebie,
G       D                H7 e
Teraz znów Cię odnalazłem,
D                        G H7    e   H7
W Twoim ręku jest życie me.

2.Biegnijcie z radością do źródeł,
Do źródeł Bożego zbawienia.
Każdego dnia chwalcie Pana,
Jego imienia wzywajcie wciąż.

3.Ogłoście całemu ludowi
Wielkie dzieła Bożej miłości
I z radością wspominajcie,
Jak jest wielki i święty Pan.

4.Śpiewajcie o Stwórcy wszechrzeczy,
Niech świat cały pozna Boga.
Trwaj w radości, o Syjonie,
Gdyż Zbawiciel przy tobie jest.