Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Jezu, kocham Ciebie

JEZU KOCHAM CIEBIE

Nic nie jest tak piękne
Panie, jakt Twa miłość.
Nie ma nic droższego
Ponad Twa obecność.

Nic nie jest tak piękne
Panie, jak Twa wierność.
Nie ma nic droższego
Nad Twe powołanie /2x

Ref. Jezu kocham Ciebie,
chwalę i uwielbiam,
tańczę z całym niebem,
z całą duszą śpiewam. 2x

Nic nie jest tak piękne
Jak od Ciebie radość.
Nie ma nic droższego
Ponad Twoje prawo.

Nic nie jest tak piękne
Jak Twe prowadzenie.
Nie ma nic droższego
Niż pokój od Ciebie.

Wszelki smutek i zmartwienie
Tobie daję Boże.
Wiem, że nic mnie nie oddzieli
Od miłości Twojej.