Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Jezus jest pośród nas

JEZUS JEST POŚRÓD NAS
e A D h

Jezus jest pośród nas, obecny tu Duchem Swym,
e A D D7
Wszystkich nas wzywa On: „Zbliżcie się”. /2x
G A
Znów dotknij serc, nasz Panie,
D h
Napełń nas Swym Duchem,
G A D D7
Znów dotknij serc, nasz Panie, napełń nas. /2x