Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Jam Alfa i Omega

JAM ALFA I OMEGA

             A                                                         cis
Kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce,
 D                  h                    E          F E         
Niech Wody Życia darmo zaczerpnie.
  A           e              C                 D         G||fis        A||E
Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.