Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Jezus daje nam zbawienie

JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE

    d C               a          B
1. Jezus daje nam zbawienie,
Jezus daje pokój nam,
Jemu składam dziękczynienie,
Chwałę z serca mego dam.
                   F   C              a                   B
Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia,
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej,
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj,
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.
2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar,
Jego krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam.

 

---------------------

NUTY OPUBLIKOWANE W ŚPIEWNIKU:

Czy wybrałeś już drogę - Pieśni Chwały zeszyt 1

PCH1 mockup

W śpiewniku Pieśni Chwały 1 znajdziemy nuty, teksty i chwyty gitarowe do61 pieśni chwały i uwielbienia oraz pieśni do Ducha Świętego. Przy utworach obcojęzycznych zamieszczono również oryginalne teksty piosenek w języku angielskim oraz w innych językach. Śpiewnik pieśni i piosenek religijnych znutami Pieśni Chwały 1 może stać się dużą pomocą dla animatora muzycznego, scholi, zespołu muzycznego i uczestników spotkań modlitewnych i adoracji.

WIĘCEJ »