Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Jezu, umiłowany Synu Ojca

JEZU UMIŁOWANY SYNU OJCA nuty

D A fis h A G A fis h (H)
Ref. Jezu, umiłowany Synu Ojca Przedwiecznego, bądź uwielbiony!
D A e G A h G A
1. Tyś ogołocił samego siebie przyjąwszy postać sługi.
D A e G A h A G h
Tyś się uniżył, stawszy się posłusznym, aż do śmierci krzyżowej.
2. Duch spoczął na Tobie, namaścił Cię i posłał, byś ubogim niósł dobrą nowinę,
Więźniom marniejącym w ciemnościach głosił wolność, a niewidomym przejrzenie.
3. W mocy swego Ducha poślij mnie na nowo, bym oglądał Twoje dzieła.
Przyjmij me oddanie, bo pragnę pójść za Tobą i służyć moim braciom.
4. Niepokalana Oblubienico Słowa zjednocz moje "tak" z Twym oddaniem.
Matko Jezusa i Matko Kościoła pomóż w oddaniu tym wytrwać. (sł.: por. Akt oddania Chrystusowi Słudze ks. F. Blachnickiego, (Flp 2, 7-8); m.: E. Maier)