Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Jezu w Ogrójcu mdlejący

JEZU W OGRÓJCU MDLEJĄCY nuty

1. Jezu w Ogrójcu mdlejący,
Krwawy pot wylewający!
Dusze w czyśćcu omdlewają,
Twej ochłody wyglądają.
O Jezu, o Jezu, o Jezu!
2. Przez Twój pot, o Jezu drogi,
Wyzwól dusze z męki srogiej!
Potu krwawego strumienie
niechaj zaleją płomienie. ... O Jezu!
3. Przez Twe, Jezu, dyscypliny,
Któreś cierpiał dla dusz winy!
Niech z rózg, Krwią Twoją zbroczonych,
Spłyną krople na strapionych... O Jezu!
4. Królu w cierniowej koronie,
Przez ukłute Twoje skronie,
Wyrwij z czyśćca do korony
Tych, co żebrzą Twej obrony... O Jezu!
5. Krzyż okrutny dźwigający,
Po trzykroć upadający!
Przez ten ciężar krzyża Twego
Wyzwól z ognia czyśćcowego... O Jezu!
6. Jezu, z sukien obnażony,
I na krzyżu rozciągniony!
Dusze z czyśćca wyglądają,
Ręce ku Tobie składają... O Jezu!
7. Jezu z krzyżem podniesiony,
Między łotry policzony!
Policz dusze między święte,
Przez Twe bóle niepojęte... O Jezu!
8. Niechaj z Boku przebitego,
Z Serca Twego zranionego
Spłyną do czyśćca strumienie
Na dusz wiernych ochłodzenie... O Jezu!
9. Jezu do grobu złożony,
Maścią drogą namaszczony,
Wypuść te dusze z więzienia,
Niechaj dostąpią zbawienia... O Jezu!
10. Przez Twą, Chryste, srogą mękę,
Podaj duszom w czyśćcu rękę,
Wyciągnij je do swobody,
Policz między Świętych trzody... O Jezu!
11. Wprowadź do rajskiej wieczności,
Do niebieskiej szczęśliwości,
Gdzie Święci „Święty” śpiewają,
Trójcę Świętą wychwalają... O Jezu!
(sł. i muz. trad.)