Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Jezus Chrystus jest Panem, alleluja

JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM, ALLELUJA nuty

    d||C||B                                                      A7
1. Jezus Chrystus jest Panem, alleluja!/3x Alleluja!

2. Śpiewaj ziemio Mu cała, alleluja!

3. Więc śpiewamy Ci radosne alleluja!