Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Jak Cię zrozumieć, Tajemnico

JAK CIĘ ZROZUMIEĆ, TAJEMNICO

     h                                 fis               e          fis                  D
1. Jak Cię zrozumieć, Tajemnico, co spełniasz się każdego dnia?
     h                               fis     h                  e                Fis7
    Po stokroć i po razy tysiąc Bóg nam w ofierze siebie dał.

           h                                        e
Ref. Myśmy niegodni ofiary tej, myśmy niegodni.
          Fis7                                             h7
     Boże, chcąc pojąć, zrozumieć Cię, trzeba się modlić,
         cis7                      Cis7         Fis
     Trzeba się modlić, trzeba się modlić!

2. Tyś wybrał drogę pełną cierni, choć miałeś tron u nieba bram,
    I stałeś się, jak my, śmiertelny, by życie swoje oddać nam.

3. Za nasze grzechy i niestałość, Ty, Boży Syn, Przedwieczna Myśl,
    Wciąż nam oddajesz Krew i Ciało, byśmy na wieki mogli żyć.

4. Więc czy to w pracy, czy w spoczynku,
    Będziemy z Ciebie czerpać wzór,
    Dziękując Tobie, Boży Synu,
    Za mękę Twoją i za ból.

/t. J. Urbanowicz, m. W. Burak/