Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Jak Dawid

JAK DAWID

          cm                          g
1.Jak Dawid kiedyś przed Bogiem był,
cm                        g                           B                   cm
Będę tańczył ze wszystkich sił przed Panem, Królem mym.
Jak Miriam grała na bębnie swym,
Będę klaskać ze wszystkich sił przed Panem, Królem mym.

             As                       B             As       B      cm
Ref. Pokłońmy się przed Bogiem, oddajmy Jemu cześć,
Wielbijmy Imię Jezus, śpiewajmy Panu pieśń.

2.Jak Judejczycy przed bitwą swą
Zawierzmy Panu i chwalmy Go, pobity będzie wróg.
Jak Jozue wznieśmy bojową pieśń, oddajmy Panu chwałę, cześć,
A wróg ucieknie wnet. (Martin Nystrom)