Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię

JEZUS CHRYSTUS PRZYSZEDŁ nuty

E           cis       fis                H7
Jezus Chrystus przyszedł na ziemię,
Przyszedł po to, by zbawić Ciebie,
I właśnie On, przez moc swojej Krwi,
Zbawienie dał, byś miał je i ty.
Czy cieszysz się? -Ach tak cieszę się!
Alleluja, cześć Mu.